Tìm kiếm thông tin trong

Photo
Họ và tên Đinh Vũ Hưng
Giới tính Nam
Website http://dinhvuhungqn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 66947 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Bắc
Giới tính Nam
Website http://blogtinhoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Cao
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật
Điểm số 57133 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Website http://bachkim.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 820475 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://tuanhkd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 73523 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://danganhtuanng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Long
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 59576 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Cư
Giới tính Nam
Website http://proton.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cẩm Thuỷ 3
Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 154653 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Thị Xuân
Giới tính Nữ
Website http://xuan0606.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 86371 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Anh Huy
Giới tính Nam
Website http://trananhhuy.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Tân
Quận/huyện Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh/thành Đồng Nai
Điểm số 168926 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Mạnh Hà
Giới tính Nam
Website http://domanhha.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 346515 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Chiến
Giới tính Nam
Website http://chiennc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bồi
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Điểm số 621476 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Phạm Đinh Kha
Giới tính Nam
Website http://khaha.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 13951 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huỳnh Trâm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/fitpig
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường KT - KT Việt Á
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 4064 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cựu Hs
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Phan Châu Trinh
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 4983 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Lê Quang Duy
Giới tính Nữ
Website http://quangduy2011.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 100882 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Lệ Tình
Giới tính Nữ
Website http://xungo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Ngữ văn, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Điểm số 46111 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thái Trung
Giới tính Nam
Website http://ltt-physics.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 246011 (xem chi tiết)