Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Nhật Lam
Giới tính Nam
Email MuongHoong76@gmail.com
Website http://muonghoong76.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường Hoong
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Giới thiệu Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ năm 2000.
Xác thực bởi Lê Đình Huy, Nguyễn Thị Duyên
Đã đưa lên 2110 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 293 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 58135 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này