Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chi Quoc
Giới tính Nam
Email chiquoc0222@yahoo.com
Website http://violet.vn/diepchiquoc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phước Hưng
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi La Thanh Nha, Nguyễn Minh Hà
Đã đưa lên 697 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 49847 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này