Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Ngọc Long
Giới tính Nam
Website http://ngoclongyd1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Định 1
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 302 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 290 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 843 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31629 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này