Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thị Xuân
Giới tính Nữ
Email dtxuan0606@gmail.com
Website http://xuan0606.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Lê Quang Duy, Vũ Kim Phượng
Đã đưa lên 2665 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 216 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 86228 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này