Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Chung
Giới tính Nam
Email batphuongtrinh@gmail.com
Website http://chungthcskn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Long
Quận/huyện Thị xã Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu Có cày có thóc có học có chữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tịnh, Trần Văn Hiển
Đã đưa lên 607 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 338 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 441061 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này