Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Phương
Giới tính Nam
Email phuongymb@gmail.com
Website http://violet.vn/phuong_ymb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Mô B
Quận/huyện Huyện Yên Mô
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Phùng Dũng Hiệp, Đinh Xuân Thạch
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2713 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 13381 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này