Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Hải
Giới tính Nam
Email haivanht@gmail.com
Website http://nguyenvanhaiht.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Đức Kỳ, Nguyễn Xuân Nam
Đã đưa lên 2155 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 392 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 133478 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này