Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Hạnh
Giới tính Nữ
Email maihanh.tq@gmail.com
Website http://maihanhtq.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Trào
Quận/huyện Thị xã Tuyên Quang
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Vũ Kim Phượng, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 473 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1501 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 45846 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này