Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Duy Sơn
Giới tính Nam
Email duysonqv@yahoo.com
Website http://duysonqv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Huyện Cư Jút
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn GD hướng nghiệp, Âm nhạc
Xác thực bởi Ngô Xuân Quỳnh, Lê Quang Tùng
Đã đưa lên 364 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 51 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 27109 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này