Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Lien Quang Thinh
Giới tính Nam
Email thinh1003@yahoo.com
Website http://thinh1003.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ông Ích Khiêm
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tân, Ngô Mạnh Hùng
Đã đưa lên 354 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3401 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 57059 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này