Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thạch Ngọc Chinh
Giới tính Nam
Email thachngocchinh@vnn.vn
Website http://ngocchinhtv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trà Cú
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 324 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 340 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 72977 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này