Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Anh Xuân
Giới tính Nam
Email voanhxuan11@gmail.com
Website http://tinhbotnghe.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hồng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Bùi Xuân Nhật, Hoàng Thị Minh Nguyệt
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 158 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 607 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này