Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Duy Hùng
Giới tính Nam
Email cuoclui_rtc@yahoo.com
Website http://violet.vn/duyhung1978
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Đình Hoàng, Lê Huỳnh Sang
Đã đưa lên 358 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2044 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 83857 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này