Tìm kiếm thông tin trong

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hailực và của ba lực không song song

Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:00' 01-12-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 138
Mô tả:

 1. Kiến thức

  - Nêu được định nghĩa của vật rắn và giá của lực.

  - Phát biểu được quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy.

  - Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

2. Kỹ năng

  - Xác định được trọng tâm của một vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm.

  - Vận dụng được các điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp ba lực có giá đồng quy để giải các bài tập.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến