Tìm kiếm thông tin trong

Chương IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ(Chuẩn)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Internet
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:11' 10-09-2009
Dung lượng: 258.5 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
PHẦN IV
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ

Câu 1. Chọn câu sai:
A. Một mạch kín gồm 1 cuộn thuần cảm L và 1 tụ điện C tạo thành mạch dao động
B. Hiệu điện thế ở 2 đầu của cuộn cảm của mạch dao động cũng là hiệu điện thế ở 2 đầu của tụ điện
C. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa có tần số phụ thuộc nguồn điện kích thích
D. Dao động điện từ của mạch dao động là dao động tự do

Câu 2. Chọn câu sai:
A. Dao động điện còn được gọi là dòng điện cao tần
B. Dao động điện là dòng điện xoay chiều có tần số lớn
C. Dao động điện có thể được sinh ra bởi mạch dao động L,C
D.Vận tốc của dao động điện trong dây dẫn điện bằng vận tốc của điện tử tự do chạy trong dây đó

Câu 3. Chọn câu sai:
A. Tần số của dao động điện từ tự do là f = 
B. Tần số góc của dao động điện từ tự do là ( = 
C. Năng lượng điện từ trường tức thời: Wđ = Cu2
D. Năng lượng từ trường tức thời: Wt = Li2
Câu 4. Chọn câu đúng:
A. Từ trường biến thiên theo thời gian sẽ làm phát sinh xung quanh nó 1 điện trường xoáy
B. Điện trường xoáy có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng của từ trường
C. Điện trường biến thiên theo thời gian sẽ làm phát sinh 1 từ trường biến thiên có các đường cảm ứng bao quanh các đường sức của điện trường
D. Các câu trên đều đúng

Câu 5. Chọn câu sai:
A. Các vectơ điện và vectơ từ của sóng điện từ dao động điều hòa với cùng tần số và cùng pha
B. Các vectơ và vuông góc với nhau
C. Sóng điện từ là sóng ngang
D. Sóng điện và sóng cơ học có cùng bản chất

Câu 6. Điều nào sau đây sai khi về sóng điện từ:
A. Sóng điện từ có bản chất như ánh sáng
B. Sóng điện từ có phương truyền bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng
C. Sóng điện từ có buớc sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại
D. Sóng điện từ có thể gây ra hiện tượng giao thoa

Câu 1. B tăng B giảm B tăng B giảm

(I) (II) (III) (IV)Câu 7. Trong máy phát dao động điều hòa dùng tranzito, dao động điện từ:
A. Tắt dần
B. Có tần số dao động là tần số của nguồn điện xoay chiều
C. Là 1 sự tự dao động
D. Sinh ra do nguồn điện xoay chiều cung cấp năng lượng


Câu 8. Chu kì riêng của mạch dao động là:
A. 2( B. C. D.

Câu 1. Điền khuyết vào phần chấm chấm của mệnh đề sau:
“Năng lượng điện từ trong mạch dao động tỉ lệ với…”
Bình phương cường độ của dòng điện
Bình phương hiệu điện thế giữa 2 đầu bản tụ điện
Bình phương điện tích ở bản tụ điện
Bình phương biên độ điện tích ở bản tụ điện.

Câu 9. Một mạch dao động có độ tự cảm L. Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số riêng của mạch là f1 = 60 mhz, khi điện dung là C2 tần số riêng của mạch là f2 = 80mhz. Khi ghép các tụ C1,C2 song song thì tần số riêng của mạch là:
A. 100mhz B.140 mhz C.20 mhz D.48 mhz

Câu 10. Giả thiết như câu 236 nhưng C1,C2 ghép nối tiếp. Tần số riêng của mạch là:
A. 140mhz B.100 mhz C.20 mhz D.40 mhz

Câu 11. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ điện của 1 mạch dao động là Uo = 12V. Điện dung của tụ điện là C = 4(F. Năng lượng từ của mạch dao động khi hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện là U = 9V là:
A. 1,26.10-4J B. 2,88.10-4J C. 1,62.10-4J D. 0,18.10-4J

Câu 12. Một mạch dao động LC có điện dung C = 50(F và độ tự cảm L = 50H. Chu kì dao động riêng của mạch là:
A. 0,05s B.20s C.0,31s D.3,23s

 
Gửi ý kiến