Tìm kiếm thông tin trong

Dao động điều hoà và con lắc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:34' 26-03-2010
Dung lượng: 416.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Câu 1
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm?

A)
Khi qua vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.

B)
Khi qua vị trí cân bằng , chất điểm có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.

C)
Khi qua vị trí biên, chất điểm có vận tốc cực tiểu và gia tốc cực đại.

D)
Cả B và C đều đúng.

Đáp án
-D

Câu 2
Điều sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm?

A)
Cơ năng của vật được bảo toàn.

B)
Vận tốc biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian.

C)
Phương trình li độ có dạng : x= Asin( +φ ).

D)
Cả a, B và C đều sai.

Đáp án
-B

Câu 3
Điều nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm?

A)
Li độ dao động biến thiên theo quy luật dạng sin hoặc cosin theo thời gian.

B)
Khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên, vật chuyển động chậm dần đều.

C)
Động năng và thế năng có sự chuyển hóa qua lại lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

D)
Cả A và C đúng.

Đáp án
-D

Câu 4
Phương trình dao động của một chất điểm có dạng 
Gốc thời gian đã được chọn vào lúc nào?

A)
Lúc chất điểm có li độ x= +A.

B)
Lúc chất điểm có li độ x= -A.

C)
Lúc chất điểm qua vị tri cân bằng theo chiều dương.

D)
Lúc chất điểm qua vị tri cân bằng theo chiều âm.

Đáp án
A

Câu 5
Phương trình vận tốc của một vật dao động có dạng
Kết luận nào sau đây là sai?

A)
Gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ x=+A


B)
Gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ x=-A


C)
Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương


D)
Cả A và B sai


Đáp án
-D

Câu 6
Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là sai khi nói về mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa?


A)
Một dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng bất kì


B)
Khi chất điểm chuyển động được một vòng thì vật dao động điều hòa t][ng ứng đi được quãng đường bằng hai biên độ


C)
Khi chất điểm chuyển động trên đường tròn thì hình chiếu của nó trên một trục cũng chuyển động đều


D)
Cả A, B và C đều sai


Đáp án
-D

Câu 7
Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là đúng khi nói về dao động của con lắc đơn?


A)
Đối với các dao động nhỏ () thì chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ dao động


B)
Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào độ lớn của gia tốc trọng trường g


C)
Khi gia tốc trọng
 
Gửi ý kiến