Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thống kê bài giảng

35 lượt học
2.2 lượt / người học
01 giờ 42 phút
2.9 phút / lượt học

Danh sách người học: (15 người)

Tên người học Thời gian học
(phút)
Điểm số
(/10)
Lê Thái Trung 0.2 0
Đào Xuân Quỳnh 28.6 1
Nguyễn Văn Quang 2.3 0.5
Nguyễn Bá Linh 3.6 1.5
Trần Thị Phi Yến 1.4 0
vũ cảnh 0.1 0
Trần Thị Ngân 33.2 3
Bùi Khải 5.1 0.5
Nguyễn Việt Trung 16.3 0
thái thành lâm 4.5 1.5
Hà Thị Hương Hanh 2 1.5
Bùi Thị Thủy 0.4 0
Nguyễn Thành Thái 0 0
Võ Quang 0 0
Nguyễn Quốc Huy 4.7 1

Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)

Tên mục Số người học Thời gian học
(phút)
Điểm trung bình
(/10)
Adobe_Presenter_Quiz 15 102.4 1.5
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn tại đây.
 
Gửi ý kiến