Tìm kiếm thông tin trong

Avatar
Trong file nén này có đính kèm file danh sách cụ thể, tên đề tài, người thực hiện và kết quả xếp loại!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓