Tìm kiếm thông tin trong

Các thành viên đã tải về

No_avatar
võ nhân
tải lúc 11:47 14/11/2015
No_avatar
Nguễn Văn Lượng
tải lúc 15:23 01/10/2015
Avatar
Nguyễn Thế Nhật
tải lúc 20:29 01/04/2015
Avatar
Hoàng Dương
tải lúc 21:01 09/03/2015
No_avatar
Duc Cuong
tải lúc 10:19 09/03/2015
No_avatar
Thân Hoàng Quế Trân
tải lúc 14:24 06/02/2015
No_avatarf
Trần Thị Hoa
tải lúc 19:11 29/12/2014
No_avatarf
Trần Thị Thu Thủy
tải lúc 18:45 02/12/2014
No_avatarf
Đặng Thị Duyên
tải lúc 21:59 09/10/2014
Avatar
Võ Ngọc Chiến
tải lúc 21:21 22/05/2014
No_avatar
Nguyễn Hải Minh
tải lúc 13:38 01/04/2014
No_avatar
Phạm Thị Thu Ngọc
tải lúc 20:37 17/03/2014
No_avatar
Nguyễn Văn Đại
tải lúc 22:14 01/03/2014
No_avatarf
Thư Nguyễn
tải lúc 10:58 30/01/2014
Avatar
Lê Hoài Nam
tải lúc 10:13 06/01/2014
No_avatar
Đăng Tiểu Bình
tải lúc 22:06 24/11/2013
No_avatarf
Lê Vy
tải lúc 15:34 20/11/2013
No_avatar
Bùi Phạm An Khang
tải lúc 08:11 05/11/2013
Avatar
Trong file nén này có đính kèm file danh sách cụ thể, tên đề tài, người thực hiện và kết quả xếp loại!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓