Tìm kiếm thông tin trong

Tự chọn nâng cao

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:16' 14-02-2010
Dung lượng: 347.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề 1 : CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN (8 tiết)
Tiết 1 - 2. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
Tiết 1
Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu cách xác định vị trí của vật rắn quanh một trục cố định.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Vẽ hình 1.3 a)

Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm của chuyển động quay.
Vẽ hình 1.3 b)

Giới thiệu cách xác định vị trí của vật chuyển động quay

Nêu các đặc điểm của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục.

Ghi nhận cách xác định vị trí của vật rắn trong chuyển động quay.


Ghi nhận khái niệm tọa độ góc.

I. Lý thuyết
1. Cách xác định vị trí của vật rắn quay quanh một trục cố định
a) Đặc điểm của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục
+ Mọi điểm của vật đều vạch những đường tròn nằm trong các mặt phẵng vuông góc với trục quay và có tâm nằm trên trục.
+ Mọi điểm của vật chuyển động trên đường tròn được cùng một góc trong cùng một khoảng thời gian.
b) Cách xác định vị trí của vật rắn trong chuyển động quay
+ Chọn một đường mốc cố định OM trên vật đi qua trục quay và vuông góc với trục quay.
+ Chọn trục Ox nằm trong mặt phẵng vuông góc với trục quay và một chiều quay làm chiều dương.
Vị trí của vật được xác định bằng góc ( mà đường mốc làm với trục Ox. Góc ( gọi là tọa độ góc của vật.

Hoạt động 2 (10 phút) : Tìm hiểu tốc độ góc của vật rắn quanh một trục cố định.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản


Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm vận tốc trung bình và vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng.
Giới thiệu tốc độ góc trung bình và tốc độ góc tức thời trong chuyển động quay.
Yêu cầu học sinh nêu đơn vị của tốc độ góc.
 Nhắc lại khái niệm vận tốc trung bình trong chuyển động thẳng.
Ghi nhận khái niệm tốc độ góc trung bình.
Nhắc lại khái niệm vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng.
Ghi nhận khái niệm tốc độ góc tức thời.
2. Tốc độ góc
a) Tốc độ góc trung bình
(tb =
b) Tốc độ góc tức thời
( = = (’(t)
Đơn vị của tốc độ góc là rad/s.
Tốc độ góc có thể dương hay âm tùy theo vật quay theo chiều dương hay ngược lại.

Hoạt động3 (10 phút) : Tìm hiểu gia tốc góc của vật rắn quanh một trục cố định.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản

 Y/c h/s nhắc lại khái niệm gia tốc trung bình, gia tốc tức thời trong cđ thẳng.
Giới thiệu gia tốc góc trung bình và gia tốc góc tức thời trong chuyển động quay.
Yêu cầu học sinh nêu đơn vị của gia tốc góc.
Giới thiệu giá trị của tốc độ góc và gia tốc góc trong chuyển động quay biến đổi đều khi chọn chiều dương cùng chiều với chiều quay.
 Nhắc lại khái niệm gia tốc trung bình trong chuyển động thẳng.
Ghi nhận khái niệm gia tốc góc trung bình.
Nhắc lại khái niệm gia tốc tức thời trong chuyển động thẳng.
Ghi nhận khái niệm gia tốc góc tức thời.
Nêu đơn vị của gia tốc góc.
Ghi nhận giá trị của tốc độ góc và gia tốc góc trong chuyển động quay biến đổi đều.
3. Gia tốc góc
a) Gia tốc góc trung bình
(tb =
b) Tốc độ góc tức thời
( = = (’(t)
Đơn vị của gia tốc góc là rad/s2.
Nếu chọn chiều dương cùng chiều quay và vật chuyển động quay biến đổi đều thì ( > 0, ( = hằng số và ( > 0 khi vật quay nhanh dần đều còn ( < 0 khi vật quay chậm dần đều.

 Hoạt động4 (10 phút) : Tìm hiểu các công thức của chuyển động quay biến đổi đều.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bảnYêu cầu học sinh nhắc lại các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.
Giới thiệu các công thức của chuyển động quay biến đổi đều.


Nhắc lại các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.
Ghi nhận
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓