Tìm kiếm thông tin trong

Bài 27. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM(Nâng cao)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:18' 01-01-2009
Dung lượng: 205.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
Tên người soạn : Lê Thái Trung - Trường THPT Phạm Phú Thứ.
Ngày soạn :
Tiết:


 Tên bài:
Bài 27. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM (2tiết)

I. Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- Hiểu được các tác dụng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.
- Nắm được khái niệm dung kháng.
2. Kỹ năng :
- Vận dụng được công thức tính dung kháng của tụ điện.
- Vẽ được giản đồ vectơ quay cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện.
- Giải các bài toán đơn giản về đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện.
3. Thái độ :
- Thực hành thí nghiệm nghiêm túc, trung thực, an toàn.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
- Dụng cụ thí nghiệm: Máy phát âm tần(hoặc nguồn điện AC-DC 0-12V), tụ điện(100(F/16V và 470(F/12V), khoá K, đèn dây tóc(12V-6W), dao động kí hai chùm tia(hoặc 2 A-V kế), bảng điện, các dây nối, phích cắm.
- Phiếu học tập(PHT) 1:
Câu 1
Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì so với cường độ dòng điện i, thì điện áp u giữa hai bản tụ điện biến thiên

A)
cùng pha.

B)
có thể sớm pha, hoặc trễ pha hoặc cùng pha tùy theo giá trị điện dung C.

C)
sớm pha .

D)
trễ pha .

Câu 2
Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện. Nếu công thức điện áp  thì cường độ dòng điện là , trong đó I và  có giá trị

A)


B)


C)


D)


Câu 3
Giữa hai bản một tụ điện có dung kháng 10Ω được duy trì điện áp u = 5cos100πt (V) thì cường độ dòng điện qua tụ điện là

A)
i = 0,5cos(100πt + ) (A).

B)
i = 0,5cos(100πt - ) (A).

C)
i = 0,5cos100πt (A).

D)
i = 0,5cos(100πt + ) (A).

- PHT 2:
Câu 4. Đặt vào tụ điện điện áp xoay chiều . Viết công thức cường độ dòng điện i(t) qua tụ điện trong hai trường hợp:

c, Nhận xét gì về các kết quả thu được?
Câu 5. Đoạn mạch xoay chiều chỉ tụ điện có điện dung bằng . Điện áp ở hai đầu đoạn mạch
u =100cos(100(t)(V).
a. Tính điện áp hiệu dụng, tần số dòng điện, và dung kháng của tụ điện.
b. Viết công thức cường độ dòng điện i(t) trong mạch, biễu diễn bằng véctơ quay.
c. Vẽ đồ thị biểu diễn i(t) và u(t) trong cùng một hệ trục tọa độ.
d. Nếu thay tụ điện trên bằng một tụ điện khác thì cường độ hiệu dụng qua mạch tăng  lần. Tính điện dung của tụ điện.
- Gợi ý ứng dụng CNTT: Phần mềm PowerPoint, Violet 1.5, Crocodile Physics 605.
- Dự kiến nội dung ghi bảng.
Tiết . Bài 27 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM(tiết1)
1. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
a, Thí nghiệm
- Khảo sát mạch điện:
 
- Kết luận: SGK/147
b,Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và hiệu điện thế

 với Io = (CUo là biên độ của dòng điện qua tụ điện.
c, Biểu diễn bằng vectơ quay

d, Định luật Ôm cho đoạn mạch có tụ điện. Dung kháng
 với gọi là dung kháng của tụ điện(()

2. Học sinh :
- Chuẩn bị bài mới.
III. Tổ chức hoạt động dạy học :
Hoạt động 1 : Ổn định lớp. Kiểm tra bài cũ. Đặt vấn đề bài mới(07phút).
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên.


- Trả lời(TL)
- Nhận xét, bổ sung(nếu có).
- Điểm danh, kiểm tra tác phong HS.
- Thế nào là điện áp xoay chiều? Dòng điện xoay chiều?
- Viết biểu thức tức thời của u, i trong mạch điện xoay chiều chỉ có R? Biểu diễn u, i bằng vectơ quay.
- Tổng kết, ghi điểm
- Đặt vấn
 
Gửi ý kiến