Tìm kiếm thông tin trong

Ôn tập 12 qua trò chơi(PowerPoint)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Internet
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:48' 09-01-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
HÀNG NGANG
HÀNG DỌC
2
11
3
7
4
1
15
9
10
5
6
12
8
18
13
16
17
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
HÀNG NGANG
5. Đây là loại đột biến gen xảy ra trong những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
6. Trong mô hình điều hoà này lactôzơ đóng vai trò là chất cảm ứng.
8. Đây là tên gọi của mã di truyền thể hiện số nuclêôtit trong một mã di truyền.
12. Đây là dạng đột biến cấu trúc NST làm tăng số lượng một số gen nào đó đã có trên NST.
18. Axit amin mở đầu này ở sinh vật nhân sơ sẽ bị cắt đi sau khi kết thúc dịch mã.
17. Hội chứng này xảy ra với người nữ khi giao tử bình thường của người bố kết hợp với giao tử bất thường của mẹ có 2 NST giới tính X.
16. Đây là dạng đột biến cấu trúc NST không gây hậu quả nghiêm trọng được úng dụng để loại bỏ những gen không mong muốn.
13. Đây là dạng đột biến gen do việc mất hoặc thêm một cặp Nu làm cho việc đọc mac bị sai từ chỗ đột biến
1. Đột biến xảy ra ở loại tế bào này chỉ truyền lại cho thế hệ sau qua sinh sản sinh dưỡng.
HÀNg dọc
2. Đây là tác nhân hoá học gây đột biến gen làm mất hoặc thêm một cặp Nu.
3. Đây là cấu trúc siêu hiển vi của NST do sợi nhiễm sắc xoắn lại, có đường kính d = 300 nm.
4. Đây là tên gọi khác của đột biến gen.
7. Đây là dạng đột biến cấu trúc NST ở ruồi giấm làm mắt lồi trở thành mắt dẹt.
9. Hội chứng này gặp ở người nam do đột biến lệch bội có 2NST X.
10. Ở loài này đột biến lặp đoạn NST làm gia tăng hoạt tính enzim amilaza có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia.
11. Đây là tên loại enzim có vai trò nối các đoạn Okazaki trong tái bản AND.

15. Các đoạn này được tổng hợp ở sợi ADN mới có chiều 3’-5’ trước khi tổng hợp các đoạn Okazaki để tạo ra đầu 3’-OH.


19
?
19. NSTcó vai trò bảo quản và truyền đạt...?
14. Hiện tượng đột biến này làm cho cơ thể đột biến có số NST là bội số của bộ đơn bội.

14
?
HÀNG NGANG
HÀNG DỌC
1
10
3
5
4
1
12
7
9
6
8
11
10
15
14
16
17
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
HÀNG NGANG
6. Đây là cơ thê mang đột biến ở tế bào xôma đã biểu hiện ra kiểu hình.

8. Đây là cấu trúc có đường kính d = 30 nm,do sợi cơ bản xoắn lại, có khả năng bắt màu khi nhuộm .

10. Đây là dạng đột biến xảy ra với một đoạn NST làm giảm số lượng gen trên NST.

15. Đây là loại gen mà sản phẩm của nó kiểm soát hoạt động của các gen khác.
16. Đây là trạng thái của gen cấu trúc khi chất ức chế liên kết với vùng vận hành.
14. Đây là cơ thể được hình thành do lai xa và đa bội hoá.
1. Đây là loại liên kết được hình thànhtrong quá trình dịch mã
HÀNg dọc
1. Đây là phân tử cùng với AND là thành phần chính cấc tạo nên NST
3. Đây là tên gọi nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã trên một phân tử mARN.
4. Đây là loại enzim chính tham gia tái bản AND.

5. Đây là chất đồng đẳng của Timin,tác nhân gây đột biến gen.

9. Đây là dạng đột biến cấu trúc NST
làm thay đổi nhóm gen liên kết.

10. Đây là nhóm gen cấu trúc có liên quan với nhau về chức năng và có chung cơ chế điều hoà.

12. Đây là nhóm gen cấu trúc có liên quan với nhau về chức năng và có chung cơ chế điều hoà.

13
?
13. Dạng đột biến gen này làm thay đổi cođon nhưng không làm thay đổi số lượng Nu trên gen.


17. Nếu hiện tượng này xảy ra với các cặp NST trong giảm phân sẽ sinh ra các giao tử thừa hoặc thiếu NST
2
?
2. Loại phân tử này được tao thành thông qua quá trình phiên mã và dịch mã.
7. Đây là nguyên tắc tổng hợp AND quy định sự kết cặp bazơ đặc thù.
11. Đây là cơ thể được hình thành do lai xa và đa bội hoá.
 
Gửi ý kiến