Tìm kiếm thông tin trong

Sử dụng ĐDDH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Đặng Thị Thanh Huyền
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:41' 19-05-2009
Dung lượng: 218.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Sử dụng Đ D D H như thÕ nào để cã hiệu quả cao phục vụ đổi mới PPDH

lời nãi đầu
Dạy học là một nghÒ sáng tạo. Người giáo viên khi đứng trên bục giảng luôn gặp những vấn đÒ và tình huống thật phong phú, đa dạng, đòi hỏi phải cã cách sử lý, giải quyÕt sáng tạo. Trong khi sử dụng đồ dùng dạy học nhiÒu câu hỏi vÒ nội dung kiÕn thức, và phương pháp dạy học được đặt ra tõ thực tÕ trên lớp, đòi hỏi mỗi giáo viên phải tìm lời giải đáp nhằm phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy.
Là một Hiệu phã phụ trách chuyên môn của nhà trường, tôi thấy được việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiÕt học là cần thiÕt đối với sự tiÕp thu của học sinh. Nhất là với vấn đÒ đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, trong tôi nảy sinh ý tưởng nâng cao chất lượng dạy và học bằng cách: “ Sử dụng đồ dùng dạy học như thÕ nào để cã hiệu quả cao phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.” Đã là một giải pháp bước đầu, nhằm tháo gì những vướng mắc vÒ việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các giờ học ở trường tôi hiện nay. ChÝnh vì vậy tôi đã mạnh dạn viÕt đÒ tài:
“Sử dụng đồ dùng dạy học như thÕ nào để đạt hiệu quả cao nhất phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.”
Là một trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phục vụ tốt cho dạy và học 2 buổi / ngày, nên mỗi giáo viên cần phải theo kÞp và nắm bắt được một cách nhanh nhạy vÒ đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các bộ môn. Tõ đã nhằm nâng cao chất lượng của nhà trường ngày một đi lên.
Do thời gian và năng lực cã hạn nên những vấn đÒ đưa ra chắc chắn sẽ cã nhiÒu thiÕu sãt. Tôi rất mong lĩnh hội được những ý kiÕn đãng gãp của các đồng chÝ và bÌ bạn đồng nghiệp, giúp cho đÒ tài của tôi được tốt hơn và cã tác dụng trong việc giáo dục thÕ hệ trẻ.
Xin chân thành cảm ơn!
phần 1: Những vấn đÒ chung

I. Lý do chọn đÒ tài.
Mục tiêu đào tạo của tiểu học là giúp trẻ phát triển toàn diện, giúp trẻ hình thành những phẩm chất cơ bản của con người, với những vốn kiÕn thức cơ bản vÒ tự nhiên xã hội làm cho trẻ học lên các cấp học trên được dễ dàng. Một yêu cầu đặt ra: Những nhà quản lý phải làm gì? Làm thÕ nào trong các hoạt động của nhà trường cã chất lượng để “ Sản phẩm” của mình làm nÒn mãng thật vững chắc. ChÝnh vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nãi chung và bậc tiểu học nãi riêng. Hiện nay vấn đÒ đổi mới phương pháp giảng dạy giáo dục không phải là mối quan tâm của cá nhân nào. Đã là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. NghÞ quyÕt của Đảng vÒ cải cách giáo dục năm 1979 đã ghi rõ: “ ... Sự nghiệp Cách mạng luôn đổi mới vì thÕ công tác giáo dục còng phải đổi mới ...”
Xu hướng chung của sự đổi mới phương pháp giảng dạy ở tiểu học là làm sao để giáo viên không chỉ là người truyÒn thụ kiÕn thức mà còn là người tổ chức đÞnh hướng cho học sinh hoạt động để học sinh huy động vốn hiểu biÕt và kinh nghiệm của bản thân vào sự chiÕm lĩnh tri thức mới.
Vì thÕ việc cải tiÕn phương pháp giảng dạy bằng cách tạo ra nhiÒu hình thức học tập là cần thiÕt nhằm cuốn hút học sinh say mê hào hứng, tự giác lĩnh hội tri thức, tõ đã phát huy năng lực, trÝ sáng tạo của mỗi học sinh.
Xuất phát tõ yêu cầu đã mà vấn đÒ sử dụng đồ dùng dạy học trong các giờ học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học được nhiÒu giáo viên quan tâm. Bởi học sinh tiểu học mới tõ mẫu giáo chuyển lên, nên việc thu nhận kiÕn thức thông qua hình thức “ Học mà chơi – chơi mà học “ rất phù hợp . Mặt khác xuất phát tõ nhận thức của học sinh tiểu học là :” Tõ trực quan sinh động đÕn tư duy trõu tượng – tõ tư duy trõu đÕn thực tiễn khách quan “.
Vậy làm thÕ nào để việc sử dụng đồ dùng dạy học cã hiệu quả nhất trong các giờ lên lớp phục vụ đổi mới phương pháp dạy học ? Đã là câu hỏi mà người làm công tác quản lý như tôi luôn trăn trở và thực sự lưu tâm chú trọng . ChÝnh vì những lÝ do trên tôi đã mạnh dạn chọn viÕt đÒ tài : “Sử dụng đồ dùng dạy học như thÕ nào trong các giờ học để cã hiệu quả nhất?”
Qua đÒ tài này tôi mong muốn rằng những vấn đÒ được đÒ cập tới sẽ gãp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học Khương Thượng nãi riêng và các trường tiểu học
Avatar
Chào chủ nhà, trang của bạn rất hay, mới bạn giao lưu nhé !
 
Gửi ý kiến