Tìm kiếm thông tin trong

Tư liệu tham khảo thêm bài 2(Hình chiếu vuông góc)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Internet
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:49' 07-09-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
CÔNG NGHỆ 8
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
KiỂM TRA BÀI CŨ
Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất ?
Câu hỏi:
Trả lời:
Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống.
A
A’
Hãy quan sát slide show dưới đây và cho biết chúng diễn tả nội dung gì ?
Tia chiếu
Mặt phẳng chiếu
Hình chiếu
Bài 2:
Thời gian 1 tiết
HÌNH CHIẾU
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Hiểu được thế nào là hình chiếu .
Nhận biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật .
NỘI DUNG BÀI HỌC
I./ KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II./ CÁC PHÉP CHIẾU :
III./ CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC :
1. Các mặt phẳng chiếu :
2. Các hình chiếu :
IV. VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU :

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
Hãy quan sát hình vẽ trên đây và cho biết các yếu tố của một phép chiếu ?
Trả lời : Các yếu tố của phép chiếu : vật thể chiếu, tia chiếu, mặt phẳng chiếu và hình chiếu .
Để vẽ được hình chiếu của vật thể , người ta đã làm thế nào ?

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
Vật thể được chiếu lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể .
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
a
Phép chiếu xuyên tâm
b
Phép chiếu song song
c
Phép chiếu vuông góc
Dựa vào bảng trên. Em hãy cho biết đặc điểm của các tia chiếu trên các hình a, b, c?
- Các tia chiếu đồng quy
- Các tia chiếu xiên góc với mặt chiếu
- Các tia chiếu song song
- Các tia chiếu xiên góc với mặt chiếu
- Các tia chiếu song song
- Các tia chiếu vuông góc với mặt chiếu

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
Phép chiếu xuyên tâm và phép chiếu song song dùng để vẽ các hình biểu diễn ba chiều .
Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc .
Câu hỏi : Em có nhận xét gì về hình dạng và kích thước giữa vật thể chiếu và hình chiếu ?

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
III. CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC :
1. Các mặt phẳng chiếu :
Bài 2: HÌNH CHIẾU
Các mặt phẳng chiếu có vị trí như thế nào đối với nhau?
Các mặt phẳng chiếu được đặt vuông góc với nhau.
1. Các mặt phẳng chiếu
Trả lời :

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
III. CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC :
1. Các mặt phẳng chiếu :
Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng .
Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng .
Mặt cạnh bên phải gọi là mặt phẳng chiếu cạnh .

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
III. CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC :
1. Các mặt phẳng chiếu :
2. Các hình chiếu :
Hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
Hình chiếu cạnh

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
III. CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC :
1. Các mặt phẳng chiếu :
2. Các hình chiếu :
+ Hình chiếu đứng.
+ Hình chiếu bằng .
+ Hình chiếu cạnh .

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
III. CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC :
1. Các mặt phẳng chiếu :
2. Các hình chiếu :
IV. VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU :

Bài 2 : HÌNH CHIẾU
I. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU :
II. CÁC PHÉP CHIẾU :
III. CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC :
1. Các mặt phẳng chiếu :
2. Các hình chiếu :
IV. VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU :
+ Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng .
+ Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.
* Chú ý:
- Không vẽ các đường bao của các mặt phẳng chiếu.
- Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét đứt.
- Cạnh thấy của vật thể được vẽ bàng nét liền đậm.
CỦNG CỐ
Trên bản vẽ kĩ thuật các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của vật thể theo các hướng chiếu khác nhau .
Vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ như sau :
- Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng.
- Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng.

Ghi nhớ:
DẶN DÒ
Học thuộc bài 2 và làm bài tập trang 11.
Đọc trước bài 4 .
Thực hiện tháng 8 năm 2009
Bài học đã
KẾT THÚC
Thân Ái Chào Các Em
 
Gửi ý kiến