Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quyền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Giáp Sơn
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu Lao động giỏi - Giao vien gioi co so Chien sy thi dua co so
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 986 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6990 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này