Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cựu Hs
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Phan Châu Trinh
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Lê Thái Trung, Lê Thị Lệ Tình
Đã đưa lên 241 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 778 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5062 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này