Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trung Tâm
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPT Quốc OAi
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1679 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 383 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này