Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thu Thảo
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs nguyễn trãi
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1020 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8480 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này