Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Hoàng
Giới tính Nam
Website https://hoangkhoi38.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Trần Văn Quý, Ngô Tấn Nam
Đã đưa lên 346 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 225 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 398 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19451 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này