Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Phan Thành Khang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Lâm
Quận/huyện Huyện Cần Giuộc
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 968 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7414 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này