Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đoàn Công Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dcpcanau
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồ Thị Kỷ
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Lê Anh Phương, Nguyễn Trọng Phúc
Đã đưa lên 48 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 583 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14445 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này