Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TS. NGND. Nguyễn Thanh Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Khối THPT Chuyên Đại học Vinh
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24077 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 264 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này