Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đăng Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Phú
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2978 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2652 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này