Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website https://anh135689999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Sơn 2
Quận/huyện Huyện Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Quach Gia Bao, Vũ Công Ngọc
Đã đưa lên 1223 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 645 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2079 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 80146 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này