Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Đình Tuấn
Giới tính Nam
Website https://hoangdinhtuan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tà Long
Quận/huyện Huyện Đa Krông
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Hoàng Văn Luận, Lý Tuấn Khanh
Đã đưa lên 978 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2087 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 285 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 241112 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này