Tìm kiếm thông tin trong

11.7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:58' 24-05-2009
Dung lượng: 367.7 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Lớp: 11_7 SỔ GHI ĐIỂM CÁ NHÂN 1.0
Học kỳ: Học kỳ 2 05 Môn: Công nghệ
Năm học: 2008-2009 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK "TB
KTr" TBM
TT Mã HS Họ tên Điểm miệng Điểm 15 phút
1 275 Trần Quốc Ẩn 0 0 #DIV/0! 0.0
2 276 Phạm Thị Tố Chiêu 0 0 #DIV/0! 0.0
3 277 Huỳnh Văn Chương 0 0 #DIV/0! 0.0
4 278 Lê Trung Đại 0 0 #DIV/0! 0.0
5 279 Lê Đình Dương 0 0 #DIV/0! 0.0
6 280 Nguyễn Trúc Duy 0 0 #DIV/0! 0.0
7 281 Phạm Văn Hão 0 0 #DIV/0! 0.0
8 282 Lê Xuân Hậu 0 0 #DIV/0! 0.0
9 283 Nguyễn Thị Lệ Hoa 0 0 #DIV/0! 0.0
10 284 Phạm Thị Hoa 0 0 #DIV/0! 0.0
11 285 Lê Văn Hoà 0 0 #DIV/0! 0.0
12 286 Nguyễn Văn Hoàng 0 0 #DIV/0! 0.0
13 287 Lê Ngọc Huân 0 0 #DIV/0! 0.0
14 288 Nguyễn Huân 0 0 #DIV/0! 0.0
15 289 Hà Thị Hương 0 0 #DIV/0! 0.0
16 290 Trần Quang Huy 0 0 #DIV/0! 0.0
17 291 Ngô Thị Ánh Kiều 0 0 #DIV/0! 0.0
18 292 Võ Thị Thuý Kiều 0 0 #DIV/0! 0.0
19 293 Bùi Thị Kim 0 0 #DIV/0! 0.0
20 294 Trần Thị Lâm 0 0 #DIV/0! 0.0
21 295 Đỗ Thị Hồng Linh 0 0 #DIV/0! 0.0
22 296 Trần Thị Diệu Linh 0 0 #DIV/0! 0.0
23 297 Lê Duy Linh 0 0 #DIV/0! 0.0
24 298 Võ Thị Luyến 0 0 #DIV/0! 0.0
25 299 Mai Thị My Ly 0 0 #DIV/0! 0.0
26 300 Ngô Thị Diễm Ly 0 0 #DIV/0! 0.0
27 301 Phạm Ngọc Ly 0 0 #DIV/0! 0.0
28 302 Nguyễn Nhựt 0 0 #DIV/0! 0.0
29 303 Nguyễn Thị Lệ Niêm 0 0 #DIV/0! 0.0
30 304 Ngô Nhân Phương 0 0 #DIV/0! 0.0
31 305 Nguyễn Văn Phương 0 0 #DIV/0! 0.0
32 306 Nguyễn Đức Tài 0 0 #DIV/0! 0.0
33 307 Đinh Viết Tâm 0 0 #DIV/0! 0.0
34 308 Ngô Văn Tâm 0 0 #DIV/0! 0.0
35 309 Lê Quốc Thái 0 0 #DIV/0! 0.0
36 310 Nguyễn Văn Thắng 0 0 #DIV/0! 0.0
37 311 Trần Lê Huy Thọ 0 0 #DIV/0! 0.0
38 312 Nguyễn Thị Hồng Thuý 0 0 #DIV/0! 0.0
39 313 Nguyễn Thị Linh Thuỳ 0 0 #DIV/0! 0.0
40 314 Trần Thanh Tiên 0 0 #DIV/0! 0.0
41 315 Trần Thị Tín 0 0 #DIV/0! 0.0
42 316 Nguyễn Văn Toàn 0 0 #DIV/0! 0.0
43 317 Nguyễn Anh Tuấn 0 0 #DIV/0! 0.0
44 318 Lê Đức Tùng 0 0 #DIV/0! 0.0
45 319 Ngô Tấn Việt 0 0 #DIV/0! 0.0
46 320 Nguyễn Thanh Ý 0 0 #DIV/0! 0.0
47 0 0 #DIV/0! 0.0
48 0 0 #DIV/0! 0.0
49 0 0 #DIV/0! 0.0
50 0 0 #DIV/0! 0.0
51 0 0 #DIV/0! 0.0
52 0 0 #DIV/0! 0.0
53 0 0 #DIV/0! 0.0
54 0 0 #DIV/0! 0.0
55 0 0 #DIV/0! 0.0
56 0 0 #DIV/0! 0.0
57 0 0 #DIV/0! 0.0
58 0 0 #DIV/0! 0.0
59 0 0 #DIV/0! 0.0
60 0 0 #DIV/0! 0.0
61 0 0 #DIV/0! 0.0
62 0 0 #DIV/0! 0.0
63 0 0 #DIV/0! 0.0
64 0 0 #DIV/0! 0.0
65 0 0 #DIV/0! 0.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓