Tìm kiếm thông tin trong

11.8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 24-05-2009
Dung lượng: 368.3 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Lớp: 11_8 SỔ GHI ĐIỂM CÁ NHÂN 1.0
Học kỳ: Học kỳ 2 05 Môn: Công nghệ
Năm học: 2008-2009 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK "TB
KTr" TBM
TT Mã HS Họ tên Điểm miệng Điểm 15 phút
1 321 Nguyễn Thị Hồng Ân 0 0 #DIV/0! 0.0
2 322 Hoàng Ngọc Ánh 0 0 #DIV/0! 0.0
3 323 Đinh Thị Thu Ba 0 0 #DIV/0! 0.0
4 324 Phạm Văn Cường 0 0 #DIV/0! 0.0
5 325 Nguyễn Bá Định 0 0 #DIV/0! 0.0
6 326 Lê Thị Thuỳ Dung 0 0 #DIV/0! 0.0
7 327 Ngô Văn Hậu 0 0 #DIV/0! 0.0
8 328 Lê Phúc Hiền 0 0 #DIV/0! 0.0
9 329 Phạm Minh Hoàng 0 0 #DIV/0! 0.0
10 330 Nguyễn Khoa 0 0 #DIV/0! 0.0
11 331 Trần Thị Ngọc Kiều 0 0 #DIV/0! 0.0
12 332 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0 0 #DIV/0! 0.0
13 333 Phạm Thị Kim Loan 0 0 #DIV/0! 0.0
14 334 Lê Văn Mai 0 0 #DIV/0! 0.0
15 335 Trần Đại Nhân 0 0 #DIV/0! 0.0
16 336 Lê Đức Phú 0 0 #DIV/0! 0.0
17 337 Võ Thanh Phúc 0 0 #DIV/0! 0.0
18 338 Nguyễn Thị Hồng Phúc 0 0 #DIV/0! 0.0
19 339 Nguyễn Thanh Phùng 0 0 #DIV/0! 0.0
20 340 Trần Văn Phước 0 0 #DIV/0! 0.0
21 341 Nguyễn Thị Bích Phượng 0 0 #DIV/0! 0.0
22 342 Nguyễn Văn Sum 0 0 #DIV/0! 0.0
23 343 Nguyễn Thông Tấn 0 0 #DIV/0! 0.0
24 344 Huỳnh Tấn Thái 0 0 #DIV/0! 0.0
25 345 Dương Thị Phùng Thanh 0 0 #DIV/0! 0.0
26 346 Nguyễn Duy Thành 0 0 #DIV/0! 0.0
27 347 Phùng Nguyên Dạ Thảo 0 0 #DIV/0! 0.0
28 348 Lê Quý Thọ 0 0 #DIV/0! 0.0
29 349 Nguyễn Văn Thông 0 0 #DIV/0! 0.0
30 350 Nguyễn Chí Thương 0 0 #DIV/0! 0.0
31 351 Nguyễn Hữu Thương 0 0 #DIV/0! 0.0
32 352 Thái Thị Thuỳ Trang 0 0 #DIV/0! 0.0
33 353 Phan Thị Thuỳ Trang 0 0 #DIV/0! 0.0
34 354 Lý Thanh Trí 0 0 #DIV/0! 0.0
35 355 Lê Thị Mỹ Trinh 0 0 #DIV/0! 0.0
36 356 Nguyễn Thị Thanh Trúc 0 0 #DIV/0! 0.0
37 357 Lê Quốc Trung 0 0 #DIV/0! 0.0
38 358 Phan Duy Tùng 0 0 #DIV/0! 0.0
39 359 Phan Thị Tươi 0 0 #DIV/0! 0.0
40 360 Lò Minh Tưởng 0 0 #DIV/0! 0.0
41 361 Trần Thị Thuý Vân 0 0 #DIV/0! 0.0
42 362 Đỗ Thị Vân 0 0 #DIV/0! 0.0
43 363 Ngô Thị Tường Vi 0 0 #DIV/0! 0.0
44 364 Lê Thị Kim Vinh 0 0 #DIV/0! 0.0
45 0 0 #DIV/0! 0.0
46 0 0 #DIV/0! 0.0
47 0 0 #DIV/0! 0.0
48 0 0 #DIV/0! 0.0
49 0 0 #DIV/0! 0.0
50 0 0 #DIV/0! 0.0
51 0 0 #DIV/0! 0.0
52 0 0 #DIV/0! 0.0
53 0 0 #DIV/0! 0.0
54 0 0 #DIV/0! 0.0
55 0 0 #DIV/0! 0.0
56 0 0 #DIV/0! 0.0
57 0 0 #DIV/0! 0.0
58 0 0 #DIV/0! 0.0
59 0 0 #DIV/0! 0.0
60 0 0 #DIV/0! 0.0
61 0 0 #DIV/0! 0.0
62 0 0 #DIV/0! 0.0
63 0 0 #DIV/0! 0.0
64 0 0 #DIV/0! 0.0
65 0 0 #DIV/0! 0.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓