Tìm kiếm thông tin trong

KT15phút(thực hành)-HKI-Tin10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Thái Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:48' 12-12-2012
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 15 PHÚT (THỰC HÀNH)
MÔN: TIN HỌC 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
Câu 1 (5 điểm): Tại thư mục gốc ổ đĩa E: tạo thư mục con ten HS-lop10-…, trong thư mục này tạo tiếp các thư mục con là: TUNHIEN, XAHOI. Trong thư mục TUNHIEN có các thư mục con là toan, tin. Trong thư mục tin có tệp ketqua.doc. Trong thư mục XAHOI có thư mục van.
Chú ý: ten HS-lop 10-…: Tên HS bằng tiếng Việt không dấu, liền nhau và tên lớp em đang học. Ví dụ: HS Nguyễn Anh Khoa lớp 10/4 thì gõ ANHKHOA-lop10-4
Câu 2 (5 điểm): Mở tiện ích Caculator, tính biểu thức 128*4+15*9-61*35.5 và gõ kết quả này vào tệp ketqua.doc


ĐÁP ÁN
KIỂM TRA 15 PHÚT (THỰC HÀNH)
MÔN: TIN HỌC 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1
Tại thư mục gốc ổ đĩa E: tạo thư mục con ten HS-lop10-…, trong thư mục này tạo tiếp các thư mục con là: TUNHIEN, XAHOI.
Trong thư mục TUNHIEN có các thư mục con là toan,
tin.
Trong thư mục tin có tệp ketqua.doc.
Trong thư mục XAHOI có thư mục van.
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0

2
Mở tiện ích Caculator,
tính biểu thức 128*4+15*9-61*35.5 và gõ kết quả này vào tệp ketqua.doc
Kết quả: sai
Kết quả: đúng 166211
2,0


1,0
3,0

Avatar

CHÀO ĐỒNG NGHIỆP - TVM MỜI ĐỒNG NGHIỆP GIAO LƯU

 
Gửi ý kiến