Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Kiều Thanh Bắc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/mylove232
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lương Phú
Quận/huyện Huyện Phú Bình
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Văn Nhiệm, Nguyễn Văn Vũ
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 892 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40305 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này