Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Website https://myhanhthcskg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Hòa
Quận/huyện Huyện U Minh Thượng
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Tin học, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu Chưa có gì
Xác thực bởi Nguyễn Tấn Kiệt, Lê Thị Hồng Hạnh
Đã đưa lên 213 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 29 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2311 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9908 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này