Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuong_ymb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Mô B
Quận/huyện Huyện Yên Mô
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Đinh Xuân Thạch, Phùng Dũng Hiệp
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2744 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 34 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13421 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này