Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phùng Văn Út
Giới tính Nam
Website https://phunggiatrang.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Đỗ Vũ Ngọc Nam
Đã đưa lên 990 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 122 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1056 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22377 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này