Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Lien Quang Thinh
Giới tính Nam
Website https://thinh1003.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ông Ích Khiêm
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tân, Ngô Mạnh Hùng
Đã đưa lên 358 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3479 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 162 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62275 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này