Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phùng Thanh Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phungthanhhaimt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu Địa chỉ email đả thay đổi là: haiart84@yahoo.com.vn. Địa chỉ Gmail: phungthanhhaimt@gmail.com.vn https://www.facebook.com/phungthanhhai84
Xác thực bởi Lê Điện Biên, Dương Minh Cường
Đã đưa lên 1289 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 724 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 241 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23536 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này