Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

774209.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Trung
Giới tính Nam
Website https://trantrungnd1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Đàn 1
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 754 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 564 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 994 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 172037 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này