Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

970575.jpg";i:1;i:150;i:2;i:183;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Chí Luyện
Giới tính Nam
Website https://ichiluyen.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Hòa
Quận/huyện Huyện Thạch Thất
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 352 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 372 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 814 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28207 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này