Tìm kiếm thông tin trong

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Duy Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duyhung1978
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Đình Hoàng, Lê Huỳnh Sang
Đã đưa lên 358 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2116 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 68 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 92148 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này